Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Kontrola zhody opatrení členských štátov na prebratie smerníc v oblasti životnéh...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/06/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
06/08/2012
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.A.2/FRA/2012/0032
Kontrola zhody opatrení členských štátov na prebratie smerníc v oblasti životného prostredia a zmeny klímy a technické posúdenie toho, či členské štáty dodržiavajú platné právne predpisy Európskej únie v oblasti...
Rámcová zmluva pozostáva z 2 častí: prvá časť (80 % celkovej hodnoty) sa týka štúdií, ktorými sa analyzuje zhody opatrení členských štátov, ktorými sa preberajú smernice v oblasti právnych predpisov EÚ týkajúcich sa životného prostredia a zmeny klímy. Druhá časť sa týka štúdií technickej pomoci, t. j. štúdií, ktoré právne a technicky posúdia informácie, ktoré Komisia dostáva v súvislosti so sťažnosťami a postupmi pred začatím konaní vo veci porušenia predpisov a s konaniami o porušení predpisov alebo v rámci oznamovacích povinností.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
12/06/2012 00:00
Nie je k dispozícii
06/08/2012 16:00
20/08/2012 00:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Kontrola zhody
Štúdie, ktoré posúdia zhody opatrení členských štátov, ktorými sa preberajú smernice v oblasti právnych predpisov EÚ týkajúcich sa životného prostredia a zmeny klímy.
Časť 2
Technické posúdenie
Štúdie, ktoré právne a technicky posúdia informácie, ktoré Komisia dostáva v súvislosti so sťažnosťami, postupmi pred začatím konaní vo veci porušenia predpisov a konaniami o porušení predpisov alebo v rámci oznamovacích povinností.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 110-182015
Oznámenie o obstarávaní
12/06/2012 00:00