Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Monitorovanie záväzku vzdelávania v rámci kampane týkajúcej sa stavebného sektor...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/08/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
477/PP/GRO/IMA/15/1154.
Monitorovanie záväzku vzdelávania v rámci kampane týkajúcej sa stavebného sektora.
Komisia podporuje v rámci Európskeho združenia učňovskej prípravy (EAfA) organizovanie špecifickej kampane zameranej na zainteresované strany zo stavebného sektora. Táto kampaň sa začala v marci 2015 a skončí sa v marci 2016 a očakáva sa, že prinesie 50 – 60 prísľubov zo strany stavebného sektora.Premetom tejto štúdie je vykonanie dodatočnej analýzy, čo sa týka toho, do akej miery realizovali účastníci tejto kampane prísľuby, ku ktorým sa zaviazali. Dodávateľ by mal vytvoriť súpis pôvodných záväzkov, predložiť čo najpresnejší obraz realizovaných prísľubov, určiť príklady osvedčených postupov, faktory úspechu a tiež obmedzenia a ťažkosti, s ktorými sa účastníci stretli v rámci iniciatívy počas realizačnej fázy. Výsledky štúdie by sa mali zhrnúť v záverečnej správe, ktorá by mala čerpať zo získaných poznatkov z danej iniciatívy a uvádzať odporúčania o spôsobe zlepšenia systému Európskeho združenia učňovskej prípravy a samotnej učňovskej prípravy v stavebnom sektore.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady.
Pozri súťažné podklady.
Pozri súťažné podklady.
Pozri súťažné podklady.
Pozri súťažné podklady.
Míľniky
08/08/2015 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
30/09/2015 15:00
01/10/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 152-279500 Oznámenie o obstarávaní 08/08/2015 00:00