Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that questions submitted between 23.12.2021-09.01.2022 will be answered from the 10.01.2022.
Názov:
Behaviorálny experiment s poľnohospodármi
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/12/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
26/01/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/SVQ/2021/OP/2814
Behaviorálny experiment s poľnohospodármi
JRC uskutoční experiment s poľnohospodármi zameraný na synergie alebo účinky vytlačenia v rámci týchto dvoch dobrovoľných systémov zahrnutých do zelenej architektúry spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2020. Experiment sa bude týkať niekoľkých členských štátov a zároveň zaručí určitú geografickú rovnováhu. Geografický rozsah pôsobnosti by sa mal podľa možnosti rozšíriť na iné členské štáty ako tie, ktoré už boli preskúmané (Španielsko, Nemecko a Poľsko), ale mohlo by byť zaujímavé ponechať jednu z nich, aby bolo možné porovnať predchádzajúce výsledky.Návrh experimentálneho kontextu bude zahŕňať zistenia o environmentálnych prínosoch poľnohospodárskych postupov z metaanalýzy vykonanej JRC a bude mobilizovať odborné znalosti výskumnej siete pre ekonomické experimenty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Research Network on Economic Experiments for CAP – REECAP) s cieľom zlepšiť spoľahlivosť a odolnosť experimentu a zároveň podporiť partnerstvá a šírenie osvedčených postupov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
160000.00 EUR
160000.00 EUR
73110000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
73300000
73110000
73200000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/12/2021 00:00
26/01/2022 16:00
27/01/2022 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 234-615163
Oznámenie o obstarávaní
02/12/2021 00:00