Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby na zber a selektívne spracovanie všetkých typov odpadu v budovách, v ktor...
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/11/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
21/02/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB/2021/OP/0070
Služby na zber a selektívne spracovanie všetkých typov odpadu v budovách, v ktorých sídli a/alebo ktoré spravuje Európska komisia v regióne hlavného mesta Brusel a jeho okolí
Služby sa musia vykonávať v súlade s platnými predpismi a pozostávajú najmä z:– dodania kontajnerov a ďalšej potrebnej výbavy na riadne triedenie odpadu;– selektívneho zberu, skladovania, odvozu, prepravy a spracovania všetkých druhov odpadu z činností v budovách, na ktoré sa vzťahuje zmluva, a to:–– domový odpad (papier, kartón, plastové, kovové obaly a nápojové kartóny, organický odpad atď.);–– nebezpečný odpad (najmä medicínsky odpad a odpad z tlačiarenských činností);–– rozličný odpad (najmä drevený, elektrický a elektronický odpad);–– dokumenty na likvidáciu priamo na pracovisku alebo mimo neho;–– iný príležitostný odpad na požiadanie.Toto obstarávanie je založené na zákonnej povinnosti, t. j. na povinnosti triedenia odpadu a povinnosti uzatvoriť zmluvu so zberňou odpadu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Najnižšia cena
5000000.00 EUR
5000000.00 EUR
90510000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
90520000
90511000
90510000
90511400
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/11/2021 00:00
21/02/2022 15:00
22/02/2022 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 012-025379
Korigendum
18/01/2022 00:00
2021/S 236-620542
Korigendum
06/12/2021 00:00
2021/S 225-588500
Oznámenie o obstarávaní
19/11/2021 00:00