Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Telekomunikačné služby
Obstarávateľ:
European Training Foundation (ETF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/10/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
06/12/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
21ETF24
Telekomunikačné služby
Telekomunikačné služby pre pracovisko ETF v Turíne a zamestnancov ETF, ktoré zahŕňajú internetové služby a priame smerovanie Microsoft Teams (časť 1) a mobilné služby – hlasové a dátové služby (časť 2).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Rámcová dohoda
1500000.00 EUR
64200000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/10/2021 00:00
06/12/2021 11:00
07/12/2021 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Internetové služby a priame smerovanie pre Microsoft Teams
Pozri URL adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 2
Mobilné služby – hlasové a dátové
Pozri URL adresu uvedenú v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 230-601938
Korigendum
26/11/2021 00:00
2021/S 209-545962
Oznámenie o obstarávaní
27/10/2021 00:00