Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o systéme kategorizácie výrobkov pre informácie, ktoré sa predkladajú tox...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/08/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
25/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
447/PP/GRO/IMA/15/1171.
Štúdia o systéme kategorizácie výrobkov pre informácie, ktoré sa predkladajú toxikologickým strediskám podľa článku 45 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nariadenie CLP).
Cieľom obstarávania služieb je poskytnúť Európskej komisii nástroje na podporu pri zriadení európskeho systému kategorizácie výrobkov (ďalej len PCS), ktorý sa použije pri predkladaní informácií týkajúcich sa chemického zloženia nebezpečných zmesí.Očakávané produkty práce sú trojaké:i) analýza existujúcich systémov kategorizácie výrobkov v členských štátoch EÚ a ich vhodnosti na predkladanie informácií podľa článku 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (ďalej len CLP);ii) návrh a vývoj európskeho PCS na základe existujúcich systémov vrátane konverzných tabuliek pre existujúce systémy;iii) určenie pracovných postupov pre údržbu a pravidelnú aktualizáciu európskeho PCS v rámci predkladania informácií menovaným orgánom.Okrem toho sa v štúdii poskytne návod a výučbový materiál k používaniu PCS s osobitným dôrazom na MSP.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
06/08/2015 00:00
25/09/2015 23:59
25/09/2015 23:59
02/10/2015 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 150-276551
Oznámenie o obstarávaní
06/08/2015 00:00