Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
15.ESI.OP.067 Rádio-frekvenčné fotonické technológie (RPT).
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
19/10/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
15.ESI.OP.067.
15.ESI.OP.067 Rádio-frekvenčné fotonické technológie (RPT).
Cieľom štúdie je preskúmať súčasný stav rádio-frekvenčných fotonických a súvisiacich optických analógovo-číslicových prevodníkov (ADC), určiť súčasnú a v blízkej budúcnosti dosiahnuteľnú úroveň vyzretosti (TRL) ako aj dostupnosť tejto technológie, analyzovať potenciálny plán, možné dôsledky a prínosy z hľadiska ich začlenenia do vojenských snímacích systémov, rozpracovať prácu potrebnú na dosiahnutie vyššej úrovne vyzretosti (TRL) a dosiahnuť dostupnosť tejto technológie v Európe. Cieľom záverečnej štúdie je tiež určiť opatrenia, ktoré vyžadujú obranné činnosti RT a vyžadujúce si investície v blízkom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte siahajúcom až do obdobia 15 rokov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
29/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
19/10/2015 17:00
20/10/2015 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 182-328515
Korigendum
19/09/2015 00:00
2015/S 144-265069
Oznámenie o obstarávaní
29/07/2015 00:00