Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vzdelávanie v oblasti vedenia a riadenia
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/11/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
31/01/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1643
Vzdelávanie v oblasti vedenia a riadenia
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je podpísať viacnásobné rámcové dohody (v kaskádovom systéme) na poskytnutie skúseností týkajúcich sa vzdelávania v oblasti vedenia a riadenia pre zamestnancov EIB. Tieto skúsenosti budú vychádzať z nového modelu vedenia, ktorý nedávno schválilo vyššie vedenie EIB. Nahradia preto v súčasnosti existujúce programy. Požadované služby sa delia na tieto 3 časti:— časť 1: základné vzdelávanie v oblasti vedenia a riadenia,— časť 2: pokročilé vzdelávanie v oblasti vedenia a riadenia,— časť 3: vzdelávanie v oblasti vedenia pre vyššie riadiace funkcie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
3
Rámcová dohoda
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
5000000.00 EUR
80500000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/11/2021 00:00
31/01/2022 15:00
01/02/2022 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Základné vzdelávanie v oblasti vedenia a riadenia
Program „Základy vedenia a riadenia“: služby poskytované v rámci tohto programu sa týkajú odbornej prípravy zameranej na rozvoj kompetencií v oblasti riadenia iných ľudí a prechod z pozície odborníka na pozíciu vedúceho tímu.
Časť 2
Pokročilé vzdelávanie v oblasti vedenia a riadenia
Pokročilé vzdelávanie v oblasti vedenia a riadenia: služby poskytované v rámci tejto časti sa týkajú odbornej prípravy, ktorá pomôže manažérom stať sa vedúcimi.
Časť 3
Vzdelávanie v oblasti vedenia pre vyššie riadiace funkcie
Vzdelávanie v oblasti vedenia pre vyššie riadiace funkcie: služby poskytované v rámci tejto časti sa týkajú odbornej prípravy zameranej na rozvoj kompetencií v oblasti systémov a zložitosti vedenia, stratégie a vízie a zmeny vedenia.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 250-658610
Korigendum
24/12/2021 00:00
2021/S 231-607498
Oznámenie o obstarávaní
29/11/2021 00:00