Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prenos signálov na audiovizuálne a IT účely medzi Európskym parlamentom na jedne...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/12/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
04/03/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/AWD/2021/472
Prenos signálov na audiovizuálne a IT účely medzi Európskym parlamentom na jednej strane a Európskou komisiou, Európskou radou a tlačovým centrom Résidence Palace na druhej strane
Audiovizuálne oddelenie Európskeho parlamentu plánuje zadať verejnú zákazku na prenos signálov na audiovizuálne a IT účely medzi Európskym parlamentom na jednej strane a Európskou komisiou, Európskou radou a tlačovým centrom Résidence Palace na druhej strane.Inžinierske oddelenie audiovizuálneho oddelenia je zodpovedné za audiovizuálne a IT systémy a vybavenie súvisiace so všetkými oblasťami činnosti v rámci jeho zodpovednosti na pracovisku Európskeho parlamentu v Bruseli a Štrasburgu.Tieto oblasti činnosti zhruba pokrývajú:• poskytovanie inštitucionálneho audiovizuálneho pokrytia činností Európskeho parlamentu: plenárne zasadnutia, schôdze výborov atď.;• objasňovanie a vysielanie týchto aktivít;• vedenie audiovizuálneho záznamu o činnostiach inštitúcie;• poskytnutie technickej pomoci pre audiovizuálne médiá zahŕňajúce činnosti Európskeho parlamentu.Pozri prílohu I – Technické špecifikácie a prílohy k nim.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
600000.00 EUR
600000.00 EUR
64200000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
64228100
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/12/2021 00:00
04/03/2022 12:00
09/03/2022 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 252-668935
Oznámenie o obstarávaní
28/12/2021 00:00