Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Projekt Horizont Európa: Duševné zdravie
Obstarávateľ:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/11/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
15/02/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASA.2021.HVP.27
Projekt Horizont Európa: Duševné zdravie
Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka výskumného návrhu, čo sa týka hodnotenia nového lekárskeho vývoja v oblasti včasnej diagnostiky, ako aj liečby duševných stavov, ktoré by mohli predstavovať bezpečnostné riziko pre letectvo, a následne by viedli k nespôsobilosti pilota a riadiaceho letovej prevádzky (ATCO) alebo k obmedzeniu ich oprávnení na preukaz spôsobilosti na bezpečnostné účely.V súčasnosti neexistujú žiadne konkrétne schválené metódy hodnotenia duševného zdravia pre použitie v letectve, ktoré by zahŕňali osobitné prevádzkové potreby na riešenie zistených problémov. Je potrebný výskum s cieľom podrobnejšie spresniť špecifické potreby a vypracovať a overiť metódy hodnotenia alebo posúdiť uplatniteľnosť existujúcich metód určených na použitie v leteckom prostredí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
73000000
DEA23
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/11/2021 00:00
15/02/2022 11:00
16/02/2022 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 228-598977
Oznámenie o obstarávaní
24/11/2021 00:00