Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Politiky účinnosti zdrojov pre zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy v súvislosti s...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/06/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
20/07/2012
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.A.4/ETU/2012/0016
Politiky účinnosti zdrojov pre zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy v súvislosti s využitím pôdy.
Cieľom štúdie je odporúčať politický rámec vhodný na optimalizáciu zníženia emisií skleníkových plynov súvisiacich s využitím pôdy a na súbežnú maximalizáciu odstraňovania uhlíka pomocou propagácie 4 hlavných opcií na zmierňovanie koherentným a konzistentným spôsobom a zároveň zabraňovať negatívnym efektom prelievania. Tieto 4 opcie znamenajú využitie pôdy na výrobu biomasy za účelom nahradenia energie z fosílnych palív, nahradenia materiálov/produktov súvisiacich s ťažbou drevených produktov a ďalších biomateriálov/biochemikálií a využitie pôdy spôsobom, ktorý zvyšuje celkové zásoby podzemného uhlíka v pôde, žijúcej biomase nad povrchom, ako aj pod povrchom a v odpadovej/mŕtvej organickej hmote. Účinné vykonávanie politického rámca by malo byť naplánované k vykonaniu počas obdobia do roka 2030.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
09/06/2012 00:00
Nie je k dispozícii
20/07/2012 23:59
31/07/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 109-180454
Oznámenie o obstarávaní
09/06/2012 00:00