Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby jedálne, bufetu a stravovania a poskytovanie kávy a ďalších nápojov pre s...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
26/08/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/CORSER/2015/09.
Služby jedálne, bufetu a stravovania a poskytovanie kávy a ďalších nápojov pre stretnutia.
Do rozsahu tejto výzvy na súťaž patrí uzatvorenie rámcovej zmluvy a koncesie na poskytovanie služieb na obdobie 1 roka + automatického obnovenia maximálne 3 krát, čo predstavuje maximálne obdobie 4 po sebe idúcich rokov, a to s ekonomickým subjektom, ktorý bude schopný poskytnúť nasledujúce:A) na riaditeľstve Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), via Carlo Magno 1/A, Parma:— služby jedálne a bufetu,— zariadenia na chladenie vody (vrátane fliaš) na poschodiach a v zasadacích miestnostiach;B) na riaditeľstve ERSA, via Carlo Magno 1/A a/alebo na adrese Palazzo Ducale, Parma:— káva a iné nápoje pre stretnutia,— služby stravovania pre podujatia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
14/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
26/08/2015 23:59
02/09/2015 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 133-244605 Oznámenie o obstarávaní 14/07/2015 00:00