Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva KOM 2015.
Obstarávateľ:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/08/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
26/10/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EuropeAid/137211/DH/SER/Multi.
Rámcová zmluva KOM 2015.
Viacnásobná rámcová zmluva na krátkodobé zákazky v súvislosti s hodnotením, komunikáciou a organizovaním podujatí v oblasti rozvojovej spolupráce. Táto rámcová zmluva sa uzatvorí s niekoľkými ekonomickými subjektmi na obdobie 2 rokov, s jedným predĺžením najviac na 2-ročné obdobie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
19/08/2015 00:00
Nie je k dispozícii
19/10/2015 23:59
Nie je k dispozícii
26/10/2015 23:59
04/11/2015 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Hodnotenie Hodnotenia geografických (regióny/krajiny) kooperačných stratégií a programov; tematické hodnotenia týkajúce sa viacerých krajín; hodnotenia vybraných politických otázok a spôsobov pomoci, najmä činností rozpočtovej podpory. Podpora šírenia výsledkov: získané poznatky a odporúčania vyplývajúce z hodnotení, podpora vypracovania príslušných metodických prístupov a nástrojov na hodnotenie.Hodnotenia sa budú týkať stratégií EÚ na celom svete a budú si vyžadovať dobrú znalosť metodológie EÚ na vykonávanie hodnotení a prístupu OECD DAC na hodnotenie činností rozpočtovej podpory. Obidve sú dostupné online na adrese: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-approach-and-methodology_en
Časť 2 Komunikácia Táto časť zahŕňa komunikačné činnosti, predovšetkým kampane na zvýšenie informovanosti verejnosti, služby pre sociálne médiá, vytvorenie nových alebo existujúcich internetových stránok a databáz a stratégií v oblasti komunikácie a zviditeľnenia. Tieto činnosti sa môžu uskutočniť v krajinách, ktoré využívajú medzinárodnú spoluprácu alebo vonkajšiu pomoc.
Časť 3 Organizovanie podujatí Zahŕňa logistickú organizáciu podujatí, ktoré sa môžu uskutočniť v rámci alebo mimo Európskej únie. Tieto podujatia sú prevažne organizované v kontexte realizácie medzinárodnej spolupráce alebo vonkajšej pomoci a môžu vyžadovať tieto služby: doprava účastníkov, rezervácia hotelov a konferenčných miestností, tlmočnícke činnosti, stravovanie, činnosti na zvýšenie informovanosti verejnosti atď.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2015/S 198-358450 Korigendum 13/10/2015 00:00
2015/S 159-291592 Oznámenie o obstarávaní 19/08/2015 00:00