Údaje o výzve na predloženie ponúk

Financial offer form (SS7) revision n.1 is published.
Názov:
Dodávka papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre priestory úradu EASO
Obstarávateľ:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/12/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20/01/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2021/935
Dodávka papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre priestory úradu EASO
Verejná výzva na predloženie ponúk na uzatvorenie samostatných rámcových zmlúv pre:časť 1: dodávka papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre priestory EASO v Grécku,časť 2: dodávka papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre priestory EASO v Španielsku,časť 3: dodávka papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre priestory EASO na Malte,časť 4: dodávka papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre priestory EASO na Cypre.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
4
Rámcová dohoda
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
1,364,000.00 EUR
30192000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/12/2021 00:00
20/01/2022 16:00
21/01/2022 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Dodávka papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre priestory úradu EASO v Grécku
Výzva predpokladá podpísanie rámcovej zmluvy na poskytnutie papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre úrad EASO v jeho priestoroch v Grécku. Úplný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Časť 2
Dodávka papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre priestory úradu EASO v Španielsku
Výzva predpokladá podpísanie rámcovej zmluvy na poskytnutie papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre úrad EASO pre jeho priestory v Španielsku. Úplný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Časť 3
Dodávka papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre priestory úradu EASO na Malte
Výzva predpokladá podpísanie rámcovej zmluvy na poskytnutie papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre úrad EASO pre jeho priestory na Malte. Úplný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Časť 4
Dodávka papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre priestory EASO na Cypre
Výzva predpokladá podpísanie rámcovej zmluvy na poskytnutie papiernického tovaru a kancelárskych potrieb pre úrad EASO pre jeho priestory na Cypre. Úplný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 240-628897
Oznámenie o obstarávaní
10/12/2021 00:00