Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Maliarske práce a kladenie podlahových krytín (časť 1), ako aj údržbárske práce ...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/12/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
26/01/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/KRU/2021/OP/2494
Maliarske práce a kladenie podlahových krytín (časť 1), ako aj údržbárske práce počas obdobia odstávky (časť 2)
Obstarávanie zahŕňa maliarske práce a kladenie podlahových krytín v budovách inštitútu v súlade so špecifikáciami. Obstarávanie je rozdelené na 2 časti: časť 1 – maliarske práce a kladenie podlahových krytín a časť 2 – údržbárske práce počas obdobia odstávky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
2,200,000.00 EUR
50000000
Podmienky účasti
Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/12/2021 00:00
26/01/2022 12:00
31/01/2022 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Maliarske práce a kladenie podlahových krytín
Maliarske práce a kladenie podlahových krytín.
Časť 2
Údržbárske práce počas obdobia odstávky
údržbárske práce počas obdobia odstávky.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 247-651811
Korigendum
21/12/2021 00:00
2021/S 234-615165
Oznámenie o obstarávaní
02/12/2021 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
JRC/KRU/2021/OP/2494-PIN
Maľovanie a práce ukladania podláh, ako aj údržbárske práce počas obdobia odstáv...
Predbežné oznámenie