Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Projekt Horizont Európa: Zákony o letovej kontrole a monitorovacie zariadenia le...
Obstarávateľ:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/12/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
21/03/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASA.2021.HVP.28
Projekt Horizont Európa: Zákony o letovej kontrole a monitorovacie zariadenia leteckých údajov
Táto výzva na predkladanie ponúk sa zaoberá ďalšími metódami vývoja v súvislosti s týmito 2 predmetmi:— monitorovania a detekcie chýb v reálnom čase, čo sa týka komplexných zákonov o letovej kontrole (časť 1) a— zlepšenie detekcie a tolerancie voči komplexným mechanizmom zlyhania sond leteckých údajov (časť 2).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Verejná zákazka
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
1,520,000.00 EUR
73000000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/12/2021 00:00
21/03/2022 11:00
22/03/2022 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Monitorovanie zákonov o letovej kontrole
Cieľom projektu je preskúmať zavedenie monitorovacích zariadení na odhaľovanie chýb v rámci zákona o letovej kontrole. Mali by sa identifikovať potenciálne chyby v zákone o letovej kontrole a musí sa určiť ich kritickosť. Na odhalenie takýchto chýb by sa malo navrhnúť viacero monitorovacích zariadení bez toho, aby sa zohľadnilo potrebné úsilie. Hlavné výzvy v súvislosti s používaním viacerých monitorovacích zariadení sú:• detekcia je účinná, ak sú prostriedky detekcie dostatočne nezávislé od monitorovanej položky;• nezávislé monitorovanie musí byť navrhnuté s prahovými hodnotami a stanovenými časmi potvrdenia, ktoré nie sú také vysoké, aby sa v prípade potreby nespustili, a ktoré nie sú ani také nízke, aby viedli k falošným detekciám; a• monitorovanie správania lietadla môže byť náročné z hľadiska určenia, či reakcia lietadla pochádza z chyby v zákone o letovej kontrole, bežného správania v danej fáze letu a/alebo vonkajšieho narušenia letu.
Časť 2
Vylepšená detekcia a diagnóza zlyhaní leteckých údajov a kontrola tolerancie zlyhaní
Niekoľko nedávnych udalostí týkajúcich sa bezpečnosti poukázalo na to, že zdroje spoločných režimov by mohli konzistentne ovplyvniť dva alebo viaceré parametre letových údajov a zostať neodhalené modernými individuálnymi kontrolami a krížovými kontrolami konzistentnosti, ktorých výsledkom je použitie chybných parametrov letových údajov (napr. vzdušná rýchlosť, uhol útoku) v zákonoch o letovej kontrole.• v posledných rokoch sa vynaložilo veľké úsilie na charakterizáciu námrazy a environmentálnych podmienok, ktorým sú vystavené sondy leteckých údajov počas letu, a na zvýšenie kvalifikačných noriem;• aj chyby v návrhu alebo údržbe, nárazy vtákov, rozmetaný piesok, sopečný popol atď. sú tiež potenciálne zdroje spoločného režimu a na riešenie týchto udalostí boli vyvinuté čiastočné riešenia (napr. efektívne len v daných letových podmienkach).Cieľom projektu je ďalej rozvíjať chápanie takýchto mechanizmov zlyhania a vyvíjať riešenia. Zlepšia sa tým certifikačné normy EASA a podporí sa hodnotenie nových návrhov zo strany výrobcov lietadiel.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 047-120988
Korigendum
08/03/2022 00:00
2021/S 251-665503
Oznámenie o obstarávaní
27/12/2021 00:00