Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka, inštalácia a údržba 2 akumulátorových systémov – 2 časti.
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
28/09/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2015/F.3/0042/OC.
Dodávka, inštalácia a údržba 2 akumulátorových systémov – 2 časti.
Predmetom obstarávania je dodávka, inštalácia, údržba a súvisiace služby týkajúce sa 2 akumulátorových systémov pre operácie v rámci inteligentnej siete, 1 v meste Petten (Holandsko) a 1 v meste Ispra (Taliansko). Zákazka zahŕňa 24-mesačnú záruku a maximálne 4 roky preventívnej a opravnej údržby.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
31/07/2015 00:00
28/09/2015 23:59
28/09/2015 23:59
01/10/2015 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Dodávka, inštalácia a údržba akumulátorového systému – časť 1 (Petten, Holandsko)
Dodávka, inštalácia a údržba akumulátorového systému pre inteligentné siete v Pettene (Holandsko), s menovitým výkonom 75 kW a kapacitou akumulátora 150 kWh.
Časť 2
Dodávka, inštalácia a údržba akumulátorového systému – časť 2 (Ispra, Taliansko)
Dodávka, inštalácia a údržba akumulátorového systému pre inteligentné siete v Ispre (Taliansko), s menovitým výkonom 225 kW a kapacitou akumulátora 450 kWh.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 174-315829
Korigendum
09/09/2015 00:00
2015/S 146-268336
Oznámenie o obstarávaní
31/07/2015 00:00