Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Algoritmy umelej inteligencie pre údaje pozorovania Zeme
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/12/2021
Lehota na predkladanie ponúk:
04/02/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/20/2021
Algoritmy umelej inteligencie pre údaje pozorovania Zeme
Cieľom tejto zákazky je poskytnúť EMSA služby založené na algoritmoch umelej inteligencie, ktoré budú získavať produkty s pridanou hodnotou zo satelitných snímok rôznych typov snímačov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Verejná zákazka
800,000.00 EUR
72000000
Podmienky účasti
Míľniky
15/12/2021 00:00
04/02/2022 16:00
07/02/2022 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytovanie algoritmov umelej inteligencie pomocou údajov pozorovania Zeme syntetickým clonovým radarom SAR
Algoritmy sa budú vyvíjať a prevádzkovať mimo EMSA, tieto obstarávania zahŕňajú tri hlavné činnosti:• vývoj algoritmu,• sfunkčnenie,• ďalší vývoj a zlepšenia.
Časť 2
Poskytovanie algoritmov umelej inteligencie pomocou údajov optického pozorovania Zeme
Algoritmy sa budú vyvíjať a prevádzkovať mimo EMSA, tieto obstarávania zahŕňajú tri hlavné činnosti:• vývoj algoritmu,• sfunkčnenie,• ďalší vývoj a zlepšenia.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 243-639373
Oznámenie o obstarávaní
15/12/2021 00:00