Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Začatie verejného dialógu na ochranu životného prostredia v kontexte rokovaní o ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
14/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.E.2/SER/2015/0031.
Začatie verejného dialógu na ochranu životného prostredia v kontexte rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP).
Cieľom tejto zákazky je začať verejnú diskusiu o ochrane životného prostredia v kontextu Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP). Dodávateľ bude musieť najskôr určiť environmentálne a súvisiace právne otázky vnímané ako kritické v súvislosti s TTIP a životným prostredím na úrovni EÚ a členských štátov pre niekoľko krajín/oblastí, ktoré sa vyberú prostredníctvom prípadových štúdií. Na základe výsledku procesu identifikácie bude dodávateľ musieť vypracovať analýzu, prediskutovať zistenia so zúčastnenými stranami a ďalej preskúmať kreatívne prístupy so zohľadnením kladov a záporov, ktoré by mohli zlepšiť pozitívnu dynamiku medzi TTIP a environmentálnou ochranou/právnymi predpismi.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
18/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
14/09/2015 16:00
28/09/2015 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 137-251431
Oznámenie o obstarávaní
18/07/2015 00:00