Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that Form 9 in annex 3 has been updated
Názov:
Údržba a vývoj informačných systémov založených na nástroji MS Project Server.
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
11/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
AO 430.
Údržba a vývoj informačných systémov založených na nástroji MS Project Server.
Cieľom tejto výzvy na súťaž je obstarať služby na vývoj, údržbu, štúdium a podporu informačných systémov Európskeho dvora audítorov, ktoré sú založené na nástroji MS Project Server. Toto sa okrem iného týka údržby a podpory (S1) existujúcich informačných systémov (IS) Európskeho dvora audítorov podľa opisu v súťažných podkladoch, vývoja (S2) nových služieb a aplikácií a integrácie týchto aplikácií do IS Európskeho dvora audítorov a poradenských služieb (S3) v oblasti informačných systémov založených na technológiách MS Project Server. Zahrnuté sú nasledujúce služby: činnosti riadenia projektov, predbežné analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, prototypy/modely, analýza, návrh, vývoj, testovanie, inštalácia, parametrizácia, dokumentácia, školenie, podpora a koučing pre používateľov a tiež poradenstvo v oblasti informačných systémov založených na technológiách MS Project Server.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
21/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
11/09/2015 23:59
15/09/2015 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 138-253762
Oznámenie o obstarávaní
21/07/2015 00:00