Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Realizácia modernizácie a rozšírenia systému monitorovania televízie v ...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/05/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
25/10/2022
Stav:
Zrušené po publikácii
Informácie
JRC/KRU/2022/RP/0294
Realizácia modernizácie a rozšírenia systému monitorovania televízie v spoločnom výskumnom centre v Karlsruhe
JRC Karlsruhe plánuje rozšíriť existujúci systém monitorovania televízie. S cieľom vytvoriť výkonnostné rezervy pre budúce rozšírenie systému prevádzkovateľ plánuje zmodernizovať hardvér a softvér serveru, skladovacích, prevádzkových a monitorovacích kapacít, ako aj rozšíriť úrovne siete a prispôsobiť rozhranie systému detekcie nebezpečenstva a systém riadenia rizík systému monitorovania televízie.
Obstarávanie tovarov
Obmedzený
Zrušené po publikácii
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najnižšia cena
660,000.00 EUR
660,000.00 EUR
32234000
DE122
Additional CPV Supplementary CPV
48821000
32234000
Podmienky účasti
Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
13/05/2022 00:00
25/10/2022 16:00
05/07/2022 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 093-252217
Oznámenie o obstarávaní
13/05/2022 00:00