Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Analýza potravinového reťazca produktov z vybraných akvakultúrnych druhov: ident...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
16/10/2015
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/SCER/2015/02.
Analýza potravinového reťazca produktov z vybraných akvakultúrnych druhov: identifikácia a monitorovanie slabých miest a pôvodcov zmien na identifikáciu vznikajúcich rizík.
Výsledky tohto projektu by mali poskytnúť informácie o uplatniteľnosti analýzy potravinového reťazca na určenie slabých miest a vznikajúcich rizík u vybraných druhov morských rýb z akvakultúry s cieľom informovať a zamerať sa na činnosti zhromažďovania spravodajských informácií EFSA o vznikajúcich rizikách. Okrem toho by mali výsledky tohto projektu umožniť zainteresovaným subjektom s rozhodovacou právomocou prispôsobiť stratégie riadenia zmierňujúcim opatreniam.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
Ako je podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti 2, dostupných online.
Míľniky
21/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
16/10/2015 14:30
19/10/2015 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 187-337648
Korigendum
26/09/2015 00:00
2015/S 167-303635
Korigendum
29/08/2015 00:00
2015/S 143-263154
Korigendum
28/07/2015 00:00
2015/S 138-253741
Oznámenie o obstarávaní
21/07/2015 00:00