Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia na preskúmanie fungovania a účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/821 (povinnost...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/01/2022
Dátum uzávierky:
25/03/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
TRADE/2022/OP/0001-PIN
Štúdia na preskúmanie fungovania a účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/821 (povinnosti náležitej starostlivosti pre dovozcov dovážajúcich cín, tantal, volfrám a zlato z oblastí zasiahnutých konfliktom a z vysokorizikových oblastí)
Všeobecným cieľom projektu je podporiť Komisiu pri vypracovaní revíznej správy o fungovaní a účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/821 v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 17 ods. 2 nariadenia. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017 sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach.
Služby
Plánovaná výzva na predkladanie ponúk uverejnená v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79400000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79400000
Podmienky účasti
Míľniky
11/01/2022 00:00
25/03/2022 04:11
28/02/2022
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 007-013108
Predbežné oznámenie
11/01/2022 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
TRADE/2022/OP/0001
Štúdia na preskúmanie fungovania a účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/821 (povinnost...
Oznámenie o obstarávaní