Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Právne poradenstvo pre projekt výstavby západnej budovy EIB (projektová fáza výs...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/03/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
06/05/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1667
Právne poradenstvo pre projekt výstavby západnej budovy EIB (projektová fáza výstavby)
Európska investičná banka (EIB) plánuje uzatvoriť rámcovú dohodu na poskytovanie právneho poradenstva počas projektovej fázy výstavby západnej budovy EIB v Luxemburgu. Výsledkom tejto výzvy na predloženie ponúk bude pridelenie rámcovej dohody s 2 (dvomi) poskytovateľmi služieb s kaskádovým systémom na obdobie 4 (štyroch) rokov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Najlepší pomer ceny a kvality
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
79100000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79111000
Podmienky účasti
Zoznam a stručný opis podmienok:Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/03/2022 00:00
06/05/2022 15:00
10/05/2022 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 080-214099
Korigendum
25/04/2022 00:00
2022/S 060-153631
Oznámenie o obstarávaní
25/03/2022 00:00