Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
15.CAT.OP.096 C2 Predvedenie informačnej interoperability a príspevok EDA k mult...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/07/2015
Lehota na predkladanie ponúk:
21/09/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
15.CAT.OP.096
15.CAT.OP.096 C2 Predvedenie informačnej interoperability a príspevok EDA k multilaterálnemu programu interoperability.
Cieľom tejto rámcovej zmluvy je poskytnúť dôkaz na odôvodnenie interoperability informačného systému na riadenie a kontrolu (C2IS) a služby funkčnej oblasti (FAS) v kontexte činností krízového manažmentu vedeného Európskou úniou. Hľadajú sa inovačné riešenia na predvedenie prínosov takejto interoperability a určenie opatrení, ktoré môžu zúčastnené členské štáty zaviesť v rámci svojich kapacitných plánov na splnenie priority plánu rozvoja kapacít: rozšírené informačné a komunikačné služby v oblasti bojového priestoru.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
28/07/2015 00:00
Nie je k dispozícii
21/09/2015 17:00
22/09/2015 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 143-263156
Oznámenie o obstarávaní
28/07/2015 00:00