Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nákup vysokokvalitného recyklovaného papiera
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/01/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
28/02/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
06B30/2021/M060
Nákup vysokokvalitného recyklovaného papiera
Dodávka a doručenie vysokokvalitného recyklovaného papiera vo formáte DIN A4, poskytnutie nástroja na objednávanie a kompenzácia CO2, ktoré vzniká pri výrobe papiera. Celkový objem zákazky sa odhaduje na 64 800 škatúľ po 5 stohov s počtom 500 hárkov.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najnižšia cena
30197630
FRF1 / LU0 / BE1
Additional CPV Supplementary CPV
30197643
Podmienky účasti
Uchádzač musí byť zapísaný v príslušnom živnostenskom alebo obchodnom registri, s výnimkou prípadu medzinárodnej organizácie.
— minimálny obrat 600 000 EUR dosiahnutý v oblasti, ktorej sa týka toto obstarávanie;— náležitá úroveň poistenia hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania v súlade s postupmi v danom sektore.
— finančné výkazy (výročná správa) za posledné dva finančné roky, pre ktoré bola vykonaná účtovná uzávierka;— poistná zmluva a potvrdenie o zaplatení poistného.
— aspoň 3 roky skúseností s dodávkami podobnými dodávkam požadovaným v tejto zákazke;— environmentálna certifikácia (norma ISO 14001) alebo rovnocenná.
— zoznam hlavných služieb vykonaných alebo dodávok uskutočnených počas posledných 3 rokov s podrobnými hodnotami, dátumami a uvedením verejných alebo súkromných príjemcov;— environmentálna certifikácia (norma ISO 14001) alebo rovnocenná, napr. všetky dôkazné prostriedky umožňujúce overiť existenciu a sledovanie porovnateľného procesu environmentálneho riadenia za účelom, ako je uvedené v norme ISO 14001.
Míľniky
31/01/2022 00:00
28/02/2022 12:00
01/03/2022 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 021-050822
Oznámenie o obstarávaní
31/01/2022 00:00