Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nájom vozidiel na testovanie overenia súladu
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/01/2022
Dátum uzávierky:
31/05/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2022/OP/0017-PIN
Nájom vozidiel na testovanie overenia súladu
Spoločné výskumné centrum sa podieľa na činnosti dohľadu nad trhom s vozidlami podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) 2018/858. Na tento účel potrebuje JRC prenajať vozidlá vybrané na základe stanovených kritérií (napr. kritériá hodnotenia rizík alebo odôvodnená sťažnosť), ktoré budú predmetom skúšok na overenie súladu vozidiel s platnými požiadavkami na environmentálne vlastnosti alebo bezpečnosť. Zainteresované hospodárske subjekty vyzývame, aby sa prihlásili na webovej stránke https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9930 s cieľom získať informácie o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a všetkých súťažných podkladoch vrátane súťažných podkladov. Ekonomické subjekty vyzývame, aby sa zúčastnili na žiadosti o informácie na tomto odkaze https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Vehiclehiring
Obstarávanie tovarov
Plánovaná výzva na predkladanie ponúk uverejnená v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Nie je k dispozícii
3000000.00 EUR
3000000.00 EUR
34110000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
34110000
60171000
34100000
Podmienky účasti
Míľniky
11/01/2022 00:00
31/05/2022 04:05
08/03/2022
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 007-013107
Predbežné oznámenie
11/01/2022 00:00
Prepojené výzvy na predkladanie ponúk
Referenčné číslo ponuky Názov Typ oznámenia
JRC/IPR/2022/OP/0017
Prenájom vozidiel na skúšky na overenie súladu
Oznámenie o obstarávaní