Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Činnosť týkajúca sa monitorovania rizikových miest s vysokým rozlíšením (HSM – H...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/02/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
10/05/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2022/OP/0002
Činnosť týkajúca sa monitorovania rizikových miest s vysokým rozlíšením (HSM – Hot Spot Monitoring) – 2. fáza
Činnosť týkajúca sa monitorovania rizikových miest s vysokým rozlíšením v rámci globálnej zložky služby monitorovania krajiny Copernicus, poskytuje podrobné informácie o krajine v špecifických oblastiach záujmu, reaguje na ad hoc požiadavky a osobitné požiadavky používateľov pri mapovaní prírodných zdrojov.Činnosť HSM sa vykonáva mimo územia EÚ a dopĺňa produkty zo zložky Globálne operácie.Touto rámcovou zmluvou sa zriaďuje základ pre tvorbu týchto údajov a informácií na požiadanie na rôznych miestnych úrovniach a na ich jednoduché a bezplatné sprístupnenie verejnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Iba pre jednu časť
1
Rámcová dohoda
7,000,000.00 EUR
72319000
Podmienky účasti
Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/02/2022 00:00
10/05/2022 16:00
11/05/2022 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
HSM II – Produkcia
Produkcia.
Časť 2
HSM II – Overenie
Validácia.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 084-222915
Korigendum
29/04/2022 00:00
2022/S 075-197258
Korigendum
15/04/2022 00:00
2022/S 040-099812
Korigendum
25/02/2022 00:00
2022/S 025-059402
Oznámenie o obstarávaní
04/02/2022 00:00