Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenstvo IKT
Obstarávateľ:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/01/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
14/03/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
PROC/2021/12
Poradenstvo IKT
Verejní obstarávatelia majú v úmysle podpísať viacnásobné rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na poradenské služby v oblasti IKT, ktoré sú opísané v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najnižšia cena
40,200,000.00 EUR
40,200,000.00 EUR
72200000
DE / FR
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/01/2022 00:00
14/03/2022 23:59
15/03/2022 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 041-105185
Korigendum
28/02/2022 00:00
2022/S 014-031036
Oznámenie o obstarávaní
20/01/2022 00:00