Podrobnosti javnega razpisa

19/10/2015: new submissiion deadline is 20/11/2015. 16/10/2015: The IP Rights provisions have been revised in the TS and in the draft contract. A new paragraph has been revised also in the Tender Specifications (pg. 17). The revised documents have been published.
Naslov:
Pridobitev inovacijskih impulzov iz razvijajočih se gospodarstev.
Naročnik:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Datum objave v TED:
25/08/2015
Rok za prejem ponudb:
20/11/2015
Status:
Zaprto
Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč
Informacije
EASME/H2020/2015/022.
Pridobitev inovacijskih impulzov iz razvijajočih se gospodarstev.
EASME želi skleniti naročilo storitev. Cilj tega naročila storitev je Evropski uniji zagotoviti orodje, ki agencijam za spodbujanje inovacij in trgovine omogoča zagotavljanje boljših storitev malim in srednjim podjetjem, ki želijo izkoristiti priložnosti za rast z uporabo ciljnih inovacijskih dejavnosti na razvijajočih se trgih.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
25/08/2015 00:00
Se ne uporablja
20/11/2015 23:59
27/11/2015 10:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Okolje učenja za povečanje osveščenosti o medkulturnih poslovnih komunikacijah in kulturni dimenziji trgov v razvijajočih se gospodarstvih
Poudarek sklopa 1 je samoocena in ustvarjanje osveščenosti v evropskih MSP ter zagotovitev osnovnih informacij o medkulturnem komuniciranju ter specifičnih informacij o poslovni kulturi na „kulturnih območjih“. Samooceno, ki jo je treba pripraviti, bodo uporabljali posamezni zaposleni ali vodstvena ekipa podjetja. Podjetje/zaposlenega bo pripravila na sodelovanje v razvijajočih se gospodarstvih. Osebju, ki bo sodelovalo s poslovnimi partnerji, prihodnjimi strankami ali potrošniki v razvijajočih se gospodarstvih, bo zagotovila potrebno znanje za prepoznavanje in obravnavo kulturne dimenzije na trgih in v osebnih stikih.
Sklop 2
Pridobitev, razumevanje in razlaga kulturne dimenzije in posebnih potreb razvijajočih se trgov na lokaciji na razvijajočem se trgu.
Poudarek sklopa 2 je spremljajoča začasna udeležba oblikovalcev odločitev MSP na razvijajočem se trgu z namenom pridobitve impulzov za inovacijske dejavnosti podjetja. Ponujena storitev je namenjena direktorjem MSP, ki imajo pristojnosti za sprejem odločitev o strateški usmeritvi inovacijskih dejavnosti podjetja.
Sklop 3
Pomoč izven lokacije v zvezi s sodelovanjem novih vrednostnih verig v razvijajočih se gospodarstvih
Poudarek sklopa 3 je prenos „tržnih spoznanj“ v inovacijske ali investicijske projekte z angažiranjem strokovnjakov/vodilnih uporabnikov/poslovnih partnerjev pri pripravi konkretnih projektov za nove vrednostne verige. Ponujena storitev je namenjena vodenju osebja ali višjih strokovnjakov, ki pripravljajo konkretne inovacijske projekte.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2015/S 202-365033
Popravek
17/10/2015 00:00
2015/S 163-297795
Obvestilo o javnem naročilu
25/08/2015 00:00