Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Izvedba delovnega toka več „omik“ in med vrstami za izpeljavo človeških referenč...
Naročnik:
European Food Safety Authority (EFSA)
Datum objave v TED:
28/03/2022
Rok za prejem ponudb:
15/06/2022
Status:
Zaprto
Informacije
OC/EFSA/IDATA/2022/01
Izvedba delovnega toka več „omik“ in med vrstami za izpeljavo človeških referenčnih točk in orientacijskih vrednosti, ki temeljijo na zdravju (HBGV), iz kvantitativnih podatkov in vitro
Glavni cilj projekta je opredeliti, potrditi in uporabiti standardizirani delovni tok (eksperimentalni in računalniški) za izpeljavo zanesljivih človeških referenčnih točk in orientacijskih vrednosti, ki temeljijo na zdravju (Health-based Guidance Values – HBGV) z uporabo vrhunskih pristopov in vitro, in sicer platform organov na čipu (organ-on-a-chip – OoC) in končnih točk več „omik“ (transkriptomike, metabolomike, epigenomike).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
2
Javno naročilo
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
3,250,000.00 EUR
73000000
Pogoji sodelovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
28/03/2022 00:00
15/06/2022 14:30
16/06/2022 14:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Izvedba delovnega toka več „omik“ in med vrstami (cilj 1)
• cilj 1: izvedba delovnega toka več „omik“ in med vrstami. V prvi fazi bo izbran nabor snovi, bogatih s podatki (6 do 12 spojin), ki bo uporabljen za obsežno toksikološko pregledovanje na podlagi profiliranja OoC in več „omik“ (transkriptomike, epigenomike, metabolomike). Izbrane snovi bodo vključevale stare nevarnosti v hrani/krmi in spojinah/hranilih s pozitivnimi zdravstvenimi trditvami (npr. resveratrol, ki se bo uporabljal za preverjanje uporabnosti ved s pripono „omika“ pri ocenjevanju ugodnih prehranskih učinkov). Zasnova eksperimenta bo v veliki meri temeljila na postopkih, določenih v okviru projekta EU ToxRisk.
Sklop 2
Sklop 2 – povzetek kemijske razvrstitve iz obdelanih podatkov s področja ved s pripono „omika“ v primerjalni podatkovni zbirki toksikogenomike (cilj 2)
• cilj 2: povzetek kemijske razvrstitve iz obdelanih podatkov s področja ved s pripono „omika“ v primerjalni podatkovni zbirki toksikogenomike.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2022/S 061-159288
Obvestilo o javnem naročilu
28/03/2022 00:00