Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Medinstitucionalno okvirno naročilo za zagotavljanje podpore pri spremljanju pro...
Naročnik:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Datum objave v TED:
01/08/2022
Rok za prejem ponudb:
18/10/2022
Status:
Zaprto
Informacije
CINEA/2022/OP/0011
Medinstitucionalno okvirno naročilo za zagotavljanje podpore pri spremljanju projektov LIFE (nepovratna sredstva za ukrepe in nepovratna sredstva za poslovanje), obveščanju o programu LIFE in drugih povezanih dejavnostih
Sklop 1: pomoč pri tehničnem in finančnem spremljanju tekočih projektov, ki se financirajo iz prejšnjih in tekočih programov LIFE, ter na področju tematske podpore, pri čemer so cilji:— zagotavljanje visokokakovostnega, pravočasnega in zanesljivega tehničnega in finančnega spremljanja projektov,— zagotavljanje tematske podpore na naslednjih področjih: krožno gospodarstvo, okoljsko zdravje, tj. voda in morja, zrak in hrup, ravnanje s tlemi in kemikalijami, upravljanje okolja in podnebnih sprememb ter informacije o njih, narava in biotska raznovrstnost, blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam in energija.Sklop 2: pomoč in podpora pri komunikacijskih dejavnostih programov LIFE, pri čemer so cilji:— zagotavljanje visokokakovostne, pravočasne in zanesljive izvedbe vseh zahtevanih komunikacijskih storitev,— izpostavljanje rezultatov programa in projektov ter promoviranje možnosti financiranja iz programa LIFE.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
2
Okvirni sporazum
57,000,000.00 EUR
71621000
Pogoji sodelovanja
Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
01/08/2022 00:00
18/10/2022 15:00
19/10/2022 15:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Spremljanje
Zagotavljanje pomoči za tehnično in finančno spremljanje tekočih projektov, ki se financirajo iz prejšnjih in tekočih programov LIFE, ter na področju tematske podpore.
Sklop 2
Komuniciranje
Zagotavljanje pomoči in podpore za komunikacijske dejavnosti programov LIFE.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2022/S 172-486024
Popravek
07/09/2022 00:00
2022/S 146-416598
Obvestilo o javnem naročilu
01/08/2022 00:00