Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
HL-1276 Vzdrževanje in izboljšave RAY
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
16/10/2015
Rok za prejem ponudb:
27/11/2015
Status:
Zaprto
Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč
Informacije
HL-1276.
HL-1276 Vzdrževanje in izboljšave RAY
EIB je s statutom zavezana k skladnosti z najboljšo tržno prakso, vključno s sprejetjem zahtev baselskega kapitalskega sporazuma (Basel Ill) (stebra 1 in 2). Banka v širšem smislu posluje v skladu z uredbo in direktivo o kapitalskih zahtevah (CRR/CRD IV), trenutno pa izpopolnjuje izvajanje naprednega pristopa na podlagi notranjih ocen (napredni IRB) na področju kreditnih tveganj iz stebra 1 sporazuma Basel Ill.Banka v tem kontekstu išče ponudnika storitev, ki bo dopolnil notranja prizadevanja pri izvajanju dodatnih funkcij izračuna kreditnega tveganja iz stebra 1 sporazuma Basel Ill (Moodyjev RiskAuthority) in vzdrževanje le-teh.Ponudnik storitev (se) bo:— svetoval pri izvedbi predlaganih sprememb izračuna regulatornega kapitala v Moodyjevem RiskAuthority,— pripravil funkcionalne specifikacije ter opisal postopek in sistemske napredke, potrebne za predlagane spremembe izračuna regulatornega kapitala v Moodyjevem RiskAuthority,— povezal z lastniki podatkov za zagotovitev ustreznega pridobivanja podatkov za izračun regulatornega kapitala,— izvedel dejansko funkcionalno izvedbo in vzdrževanje izračuna regulatornega kapitala v Moodyjevem RiskAuthority,— povezal z oddelkom IT Banke za izvedbo kakršnih koli zahtevanih sprememb, ko in če so te potrebne,— testiral povezane razvojne dosežke na področju IT, tudi v kontekstu vnaprejšnjih sprememb/integracije aplikacije, izdelal in spremljal poročila o rešitvah,— pripravil osnutek povezane dokumentacije za uporabo na EIB.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
16/10/2015 00:00
Se ne uporablja
27/11/2015 23:59
Se ne uporablja
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2015/S 201-363405
Obvestilo o javnem naročilu
16/10/2015 00:00