Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve, povezane z restavracijami, upravljanjem in delovanjem njihove infrastr...
Naročnik:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave v TED:
17/06/2022
Rok za prejem ponudb:
08/08/2022
Status:
Zaprto
Informacije
AO/012/21
Storitve, povezane z restavracijami, upravljanjem in delovanjem njihove infrastrukture ter drugimi povezanimi storitvami, pa tudi koncesije za storitve in najem prodajnih in točilnih avtomatov
EUIPO želi v svojem imenu in v imenu sodelujočih subjektov, navedenih v oddelku I, oddati dve okvirni naročili v kaskadi za vsakega od naslednjih sklopov:— sklop 1: storitve, povezane z restavracijami ter upravljanjem in delovanjem infrastrukture, in druge povezane storitve,— sklop 2: koncesija storitev za delovanje prodajnih avtomatov za hrano in pijačo ter najem avtomatov za vodo in prodajnih avtomatov za druge izdelke.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
2
Okvirni sporazum
11,449,620.00 EUR
55300000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
17/06/2022 00:00
08/08/2022 13:00
10/08/2022 13:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Storitve, povezane z restavracijami ter upravljanjem in delovanjem infrastrukture in drugih povezanih storitev
Obseg naročila vključuje zagotavljanje operativnih, pomožnih in specializiranih storitev, povezanih z restavracijami, upravljanjem in delovanjem infrastrukture restavracij, ter nakup blaga za uporabo v omenjenih storitvah.Operativne storitve za EUIPO so naslednje:— upravljanje koncesije za samopostrežno restavracijo, kavarno in stojnico za hrano na prostem, z zadevnimi kuhinjami,— upravljanje koncesije za restavracijo à la carte s kuhinjo,— zagotavljanje posebnih gostinskih storitev na zahtevo za dogodke ali srečanja,— zagotavljanje sadja za namene pogostitve.Operativne storitve za F4E so naslednje:— upravljanje koncesije za samopostrežno kavarno,— upravljanje koncesije za restavracijo à la carte s kuhinjo,— zagotavljanje posebnih gostinskih storitev na zahtevo.Pomožne storitve za EUIPO so naslednje:— preventivno in korektivno vzdrževanje opreme, strojev in splošnega materiala za restavracije v kuhinjah, prostorih za gostinske storitve in prostorih naročnika na splošno,— čiščenje in razkuževanje kuhinj in prostorov za gostinske storitve, vključno s hladilnimi sobami in njihovimi predprostori, zamrzovalniki in hladilniki, umivalniki v kuhinjah ter spodnjo stranjo pohištva, vključenega v pogodbo, v gostinskih prostorih,— sistem za upravljanje prostorov gostinskih območij, vključno z elektronskim upravljanjem rezervacij (za EUIPO so možna območja samopostrežba, stojnica s hrano na prostem itd.), nadzor dostopa osebja, upravljanje čakalnih vrst, nastanitvene storitve itd.Pomožne storitve, zagotovljene F4E, so bile začasno prekinjene zaradi COVID-19, vendar bodo v prihodnosti ponovno vzpostavljene.Specializirane storitve vključujejo tiste dejavnosti, ki lahko omogočijo izpolnitev kakršnih koli zahtev na specifičnem področju upravljanja restavracij. Vključene so naslednje storitve:— storitve IT,— oblikovanje in komuniciranje,— storitve tehničnega svetovanja.
Sklop 2
Koncesija storitev za delovanje prodajnih avtomatov za hrano in pijačo ter najem avtomatov za vodo in prodajnih avtomatov za druge izdelke
Cilj tega javnega razpisa je skleniti okvirno pogodbo v kaskadi z največ dvema izvajalcema za koncesijo storitev za delovanje prodajnih avtomatov za hrano in pijačo, najem avtomatov za vodo in drugih prodajnih avtomatov in opreme različnih vrst, kakor tudi storitev in dejavnosti, povezanih s tem upravljanjem.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2022/S 131-372284
Popravek
11/07/2022 00:00
2022/S 120-336871
Popravek
24/06/2022 00:00
2022/S 116-323147
Obvestilo o javnem naročilu
17/06/2022 00:00