Podrobnosti javnega razpisa

Due to minor clerical inconsistencies, a new version of App.TS.D - Quality Criterion and Price was published, fully aligned to the content of the Tender Specifications document.
Naslov:
Horizontalne storitve IKT
Naročnik:
European Maritime Safety Agency
Datum objave v TED:
09/11/2022
Rok za prejem ponudb:
07/02/2023
Status:
Zaprto
Informacije
EMSA/OP/3/2022
Horizontalne storitve IKT
Naročila, oddana v okviru tega javnega razpisa, bodo podprla področja notranjega vodenja projektov IT in poslovne analize. Podprla bodo tudi druga potrebna notranja področja IT in dopolnila notranje zmogljivosti agencije EMSA, in sicer na področjih, kot so podjetniška arhitektura, varnost IT, podatkovna znanost in upravljanje podatkov, razvoj na področju IT in vzdrževanje rešitev IT ter drugo tehnično strokovno znanje, ki je potrebno za učinkovito upravljanje portfelja IT.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
5
Okvirni sporazum
3,850,000.00 EUR
72000000
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
09/11/2022 00:00
07/02/2023 16:00
09/02/2023 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Vodenje projektov in svetovanje na področju IT
Storitve v okviru tega sklopa obsegajo izvajanje nalog na področju razvoja, vzdrževanja in operacij IT v okviru trenutnih in prihodnjih digitalnih storitev agencije EMSA, v zvezi s katerimi so pogodbe o razvoju, vzdrževanju in/ali operativnih dejavnostih že bile sklenjene ali bodo sklenjene v prihodnje.
Sklop 2
Informacijska varnost
Storitve svetovanja v zvezi z varnostjo in povezane dejavnosti v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo (sklop 2).
Sklop 3
Storitve zagotavljanja podpore pri upravljanju podatkov
Agencija EMSA upravlja številne pomorske digitalne storitve za operativne uporabnike organov držav članic in organov EU. Te storitve vključujejo visoko raven razpoložljivosti in se zagotavljajo prek čelne infrastrukture (grafičnih uporabniških vmesnikov) ali medsistemskih spletnih storitev in vmesnikov za aplikacijsko programiranje (API). Te storitve vključujejo obdelavo več podatkovnih naborov in podatkovnih zbirk ter temeljijo na navedenih naborih in zbirkah. Na splošno bo treba razviti organizacijo podatkovnega skladišča ter podatkovne proizvode in storitve v okviru zbiranja informacij in podatkov, pridobljenih iz številnih operativnih sistemov in zunanjih virov podatkov. Skladišče podatkov mora zagotoviti konsolidacijo neobdelanih podatkov in njihovo pretvorbo v poslovne predmete, da bi se na optimalen način podprle poslovne odločitve z omogočanjem analize podatkov in poročanja na različnih združenih ravneh.
Sklop 4
Tehnično strokovno znanje
Storitve obsegajo izvajanje nalog na področju tehničnega strokovnega znanja IT v skladu z določbami objavljene razpisne dokumentacije (sklop 4).
Sklop 5
Upravljane storitve centra za varnostne operacije
Delovanje in stalno izboljševanje centra za varnostne operacije agencije EMSA kot upravljane storitve za spremljanje kibernetske varnosti ter preiskovanje kibernetskih dogodkov in incidentov ter odzivanja nanje in njihovega odpravljanja 24 ur na dan in vse dni v letu in izboljšanje centra za varnostne operacije.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2022/S 216-621450
Obvestilo o javnem naročilu
09/11/2022 00:00