Podrobnosti javnega razpisa

Some formal parts of the documents and references to the draft contract and to the Financial Regulation will be revised and updated in January. The technical parts will not suffer any changes. A Corrigendum will be published in TED.
Naslov:
Instrument za MSP – faza 3: dostop do novih geografskih trgov – program sodelova...
Naročnik:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Datum objave v TED:
30/12/2015
Rok za prejem ponudb:
01/03/2016
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/H2020/SME/2016/002.
Instrument za MSP – faza 3: dostop do novih geografskih trgov – program sodelovanja na čezmorskih trgovinskih sejmih.
Splošni cilj instrumenta MSP je ustvariti rast in delovna mesta v podprtih MSP in odgovoriti na družbene izzive. To bo doseženo s podporo razvoja in uvedbe inovativnih proizvodov/storitev/procesov MSP na trg. Ta podpora je v obliki neposrednih dotacij, inštruiranja iz poslovnih inovacij in storitev komercializacije.Cilj instrumenta MSP „dostop do novih geografskih trgov – program sodelovanja na čezmorskih trgovinskih sejmih“ v fazi 3 je financiranim MSP omogočiti dostop do glavnih mednarodnih trgovinskih sejmov na novih geografskih trgih izven Evropske unije in držav, povezanih s H2020. Financirani MSP bi seveda imeli koristi tudi od sodelovanja na sejmih v Evropi. Vendar je znano, da regionalne in nacionalne agencije za poslovno podporo redno organizirajo skupne predstavitve za inovativne MSP na vodilnih sejmih v Evropi (sejem Hannover Messe, Mobile World Congress Barcelona in veliko drugih). Podpora predstavitev na sejmih v Evropi bi pomenila povečanje prizadevanj ali celo ustvarila nepotreben občutek konkurence. Ta javni razpis bo zato osredotočen izključno na vodilne čezmorske sejme.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Se ne uporablja
Prelomne točke
30/12/2015 00:00
Se ne uporablja
01/03/2016 23:59
11/03/2016 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 017-024828
Popravek
26/01/2016 00:00
2015/S 252-461136
Obvestilo o javnem naročilu
30/12/2015 00:00