Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Statistične storitve za paritete kupne moči (PPP) za industrijsko blago in bolni...
Naročnik:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave v TED:
02/03/2016
Rok za prejem ponudb:
08/04/2016
Status:
Zaprto
Informacije
ESTAT/C/2016/004.
Statistične storitve za paritete kupne moči (PPP) za industrijsko blago in bolnišnične storitve.
Statistične storitve, ki so predmet tega povabila k oddaji ponudb, so razdeljene v naslednje sklope: sklop 1: koordiniranje raziskave PPP o cenah opreme za leto 2017; sklop 2: koordiniranje raziskav PPP o cenah gradnje za leti 2017 in 2018; sklop 3: koordiniranje raziskav PPP o cenah bolnišničnih storitev za leta 2017–2020.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
02/03/2016 00:00
08/04/2016 16:30
15/04/2016 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Koordiniranje raziskave PPP o cenah opreme za leto 2017 Oprema predstavlja velik delež bruto povečanja osnovnih sredstev, vključno s stroji, električno in optično opremo, transportno opremo in programsko opremo. Raziskava o cenah opreme se izvede vsako drugo leto. Ta sklop zajema raziskavo, ki bo potekala v letu 2017. Priprave za to raziskavo se bodo začele v letu 2016, medtem ko bo preverjanje raziskave končano leta 2018. Delo zajema raziskavo v vseh 37 sodelujočih državah.
Sklop 2 Koordiniranje raziskav PPP o cenah gradnje za leti 2017 in 2018 Raziskava o cenah gradnje se izvaja nepretrgoma v 2-letnem obdobju, kot sledi: — leto 1: samostojna hiša, lahka industrijska stavba in most (skupaj: približno 340 elementov), — leto 2: portugalska ali nordijska hiša, stanovanje, pisarniška stavba, prenova stavbe in asfaltirana cesta (skupaj: približno 340 elementov). Ta sklop se nanaša na raziskave, ki bodo potekale v letih 2017 in 2018. Delo zajema raziskave v vseh 37 sodelujočih državah.
Sklop 3 Koordiniranje raziskav PPP o cenah bolnišničnih storitev za leta 2017–2020 Bolnišnične storitve predstavljajo velik delež izdatkov za zdravje. Vsako leto se zberejo podatki o cenah za zadnja 3 leta, kar omogoča pregled podatkov iz prejšnjih let. Delo zajema vseh 37 sodelujočih držav za raziskave, izvedene v letih 2017 do 2020.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 043-070157 Obvestilo o javnem naročilu 02/03/2016 00:00