Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Študija o vplivu evropskih kemičnih uredb REACH in CLP na obrambni sektor
Naročnik:
European Defence Agency (EDA)
Datum objave v TED:
03/03/2016
Rok za prejem ponudb:
14/04/2016
Status:
Zaprto
Informacije
16.ESI.OP.038.
Študija o vplivu evropskih kemičnih uredb REACH in CLP na obrambni sektor
Pričakovani rezultati osnovne študije so: 1. analiza vpliva uredb REACH (Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta) in CLP (Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta) na obrambni sektor EU; 2. praktični predlogi za izboljšave uredb REACH in CLP ter njunega trenutnega načina izvajanja, ki bodo služili kot osnova za EDA in prispevek sodelujočih držav članic (sodelujoče DČ) Evropski komisiji za naslednji pregled uredbe REACH ter kot predlogi za razvoj REACH po letu 2018; 3. sinteza informacij o vplivih drugih kemičnih uredb na ministrstva za obrambo držav članic EU in obrambni sektor (zlasti uredbe o biocidnih proizvodih (BPR) (Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta), uredbe o obstojnih organskih onesnaževalih (POP) (Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta), uredbe o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (ODS) (Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta)), interakcije z REACH in CLP ter strategija (vsaj osnutek) in predlogi za izboljšave.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
03/03/2016
Se ne uporablja
Se ne uporablja
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2016/S 044-072032 Obvestilo o javnem naročilu 03/03/2016