Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okvirno naročilo študij in tehnične pomoči na področju avtomobilskih emisij
Naročnik:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Datum objave v TED:
11/08/2023
Rok za prejem ponudb:
28/09/2023
Status:
Zaprto
Informacije
GROW/2023/OP/0019
Okvirno naročilo študij in tehnične pomoči na področju avtomobilskih emisij
Izvajanje standarda Euro 7 ter podpora širšim vprašanjem, povezanim z zakonodajo o homologaciji v zvezi z emisijami onesnaževal zraka in hrupa, zahtevata posebno strokovno znanje in vire. Cilj tega večkratnega okvirnega naročila je zagotoviti ustrezno zunanje strokovno znanje o emisijah in dostopu do tehničnih virov, podatkov in storitev.Posebne storitve, ki jih bo treba izvesti, bodo zajemale izvajanje študij, izvajanje preskusov, zbiranje podatkov, pripravo strnjenih poročil, zagotavljanje dostopa do publikacij in podatkov o emisijah ter njihovo analizo na področjih, ki jih zajema okvirno naročilo, ter proaktivno sodelovanje v dialogu z deležniki. Od izvajalca se lahko zahteva, da izvede študije in zagotovi tehnično pomoč na katerem koli od področij, ki bi lahko bila predmet zakonodajnega predloga Komisije na področju emisij (vključno z onesnaževali, hrupom in CO2) in porabe goriva (ki zajema lahka in težka vozila).
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Vse serije
2
Okvirni sporazum
12,000,000.00 EUR
71621000
Pogoji sodelovanja
Glejte razpisno dokumentacijo.
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
11/08/2023 00:00
28/09/2023 18:00
29/09/2023 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Sklop 1: Merjenje emisij vozil
Okvirno naročilo študij in tehnične pomoči na področju avtomobilskih emisij – sklop 1 – merjenje in modeliranje emisij vozilIzvajanje standarda Euro 7 ter podpora širšim vprašanjem, povezanim z zakonodajo o homologaciji v zvezi z emisijami onesnaževal zraka in hrupa, zahtevata posebno strokovno znanje in vire. Cilj tega večkratnega okvirnega naročila je zagotoviti ustrezno zunanje strokovno znanje o emisijah in dostopu do tehničnih virov, podatkov in storitev.Posebne storitve, ki jih bo treba izvesti, bodo zajemale izvajanje študij, izvajanje preskusov, zbiranje podatkov, pripravo strnjenih poročil, zagotavljanje dostopa do publikacij in podatkov o emisijah ter njihovo analizo na področjih, ki jih zajema okvirno naročilo, ter proaktivno sodelovanje v dialogu z deležniki. Od izvajalca se lahko zahteva, da izvede študije in zagotovi tehnično pomoč na katerem koli od področij, ki bi lahko bila predmet zakonodajnega predloga Komisije na področju emisij (vključno z onesnaževali, hrupom in CO2) in porabe goriva (ki zajema lahka in težka vozila).
Sklop 2
Sklop 2: Digitalne tehnologije
Okvirno naročilo študij in tehnične pomoči na področju avtomobilskih emisij – sklop 2 – digitalne tehnologije za podporo emisijskim standardom vozilIzvajanje standarda Euro 7 ter podpora širšim vprašanjem, povezanim z zakonodajo o homologaciji v zvezi z emisijami onesnaževal zraka in hrupa, zahtevata posebno strokovno znanje in vire. Cilj tega večkratnega okvirnega naročila je zagotoviti ustrezno zunanje strokovno znanje o emisijah in dostopu do tehničnih virov, podatkov in storitev.Posebne storitve, ki jih bo treba izvesti, bodo zajemale izvajanje študij, izvajanje preskusov, zbiranje podatkov, pripravo strnjenih poročil, zagotavljanje dostopa do publikacij in podatkov o emisijah ter njihovo analizo na področjih, ki jih zajema okvirno naročilo, ter proaktivno sodelovanje v dialogu z deležniki. Od izvajalca se lahko zahteva, da izvede študije in zagotovi tehnično pomoč na katerem koli od področij, ki bi lahko bila predmet zakonodajnega predloga Komisije na področju emisij (vključno z onesnaževali, hrupom in CO2) in porabe goriva (ki zajema lahka in težka vozila).
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2023/S 173-544920
Popravek
08/09/2023 00:00
2023/S 162-511201
Popravek
24/08/2023 00:00
2023/S 154-490881
Obvestilo o javnem naročilu
11/08/2023 00:00
Povezan javni razpis
Referenčna številka razpisa Naslov Vrsta obvestila
GROW/2023/OP/0019
Framework contract for studies and technical assistance in the field of Automoti...
Predhodno informativno obvestilo