Podrobnosti javnega razpisa

IMPORTANT: a CORRIGENDUM will be published on the 28th of May to extend the time limit for the receipt of tenders from 30/05 to the 09/06. Please check this website regularly. 30/05/2015 - An amended version of the Invitation to tender and Tender specifications together with a corrigendum are now available.
Naslov:
Omrežja regionalnega sodelovanja za industrijsko modernizacijo – pobuda ponovne ...
Naročnik:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Datum objave v TED:
15/04/2016
Rok za prejem ponudb:
09/06/2016
Status:
Zaprto
Informacije
EASME/COSME/2016/004
Omrežja regionalnega sodelovanja za industrijsko modernizacijo – pobuda ponovne potrditve
EASME želi skleniti naročilo storitev. Evropska komisija želi izboljšati konkurenčnost industrije, med drugim z zagotavljanjem ciljne podpore regionalnim organom pri izvajanju njihovih strategij pametne specializacije, kar bi spodbudilo partnerske projekte za industrijsko modernizacijo s poudarkom na nadnacionalnem, medregijskem in čezmejnem sodelovanju in proaktivni udeležbi industrije in MSP. Zato je cilj naročila spodbujati nastajanje omrežij regij, industrije, raziskav in drugih regionalnih zainteresiranih strani, s čimer bi jih vključili v izvajanje strategij pametnih specializacij, in omogočati sodelovanje pri inovativnih industrijskih projektih. Končni cilj je spodbujanje, načrtovanje in uvajanje investicijskih partnerstev preko meja EU, namenjenih industrijski modernizaciji z akterji iz različnih regij EU in zlasti iz slabše razvitih regij.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
15/04/2016 00:00
04/06/2016 23:59
Se ne uporablja
09/06/2016 23:59
16/06/2016 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2016/S 102-180966 Popravek 28/05/2016 00:00
2016/S 074-128263 Obvestilo o javnem naročilu 15/04/2016 00:00