Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Pristop za vrednotenje snovi PBT, ki so predmet postopkov za odobritev in omejit...
Naročnik:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Datum objave v TED:
13/07/2016
Rok za prejem ponudb:
16/09/2016
Status:
Zaprto
Informacije
549/PP/GRO/IMA/16/1131/8911.
Pristop za vrednotenje snovi PBT, ki so predmet postopkov za odobritev in omejitev, v kontekstu družbenoekonomske analize
Cilj te študije je razviti pristop, pripravljen za uporabo, za družbenoekonomsko analizo snovi, ki so obstojne, strupene in se lahko kopičijo v organizmih (persistent, bioaccumulative and toxic – PBT)/snovi, ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (very persistent and very bioaccumulative – vPvB), ob upoštevanju doslej opravljenega dela. Oceniti je treba vplive PBT/vPvB na človeško zdravje in okolje, ob upoštevanju njihovih bistvenih lastnosti, scenarijev emisij in njihove distribucije v različnih delih okolja. Če je mogoče, je treba izvesti razumno grobo oceno morebitne škode, vključno s količinsko opredelitvijo in monetizacijo možnih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Razviti pristop mora omogočati razporejanje PBT/vPvB v skupine, za katere se lahko, zaradi npr. podobnih lastnosti in distribucijskih vzorcev, pričakujejo podobni vplivi. Za oblikovanje zaključkov o sorazmernosti ukrepov za zmanjšanje tveganj oziroma ugotovitve, ali družbenoekonomske koristi pretehtajo tveganja, ki izhajajo iz uporabe snovi, je treba razviti primerjalni pristop.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Javno naročilo
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Pogoji sodelovanja
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
Prelomne točke
13/07/2016 00:00
16/09/2016 16:00
20/09/2016 15:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 133-238949
Obvestilo o javnem naročilu
13/07/2016 00:00