Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Študija na temo „Pregled sektorja finančne tehnologije: izzivi za evropske akter...
Naročnik:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Datum objave v TED:
20/07/2016
Rok za prejem ponudb:
29/09/2016
Status:
Zaprto
Informacije
2016/0042.
Študija na temo „Pregled sektorja finančne tehnologije: izzivi za evropske akterje in možni politični ukrepi na ravni EU“ – SMART 2016/0042.
— Boljše razumeti finančno tehnologijo in njene akterje ter oceniti vpliv na bančni sektor in industrijo finančnih storitev in njune sedanje akterje. To bo vključevalo pogled na to, kdo so ključni evropski akterji in kakšen je njihov položaj v globalnem kontekstu. — Razumeti inovacijske vidike finančne tehnologije v smislu tehnoloških in poslovnih modelov ter njihov vpliv na trenutno ureditev. — Pripraviti različne možne scenarije za prihodnji razvoj industrije finančnih storitev in vloge podjetij s področja finančne tehnologije ter oblikovanja politik/ureditve na ravni EU v navedenem kontekstu. — Opredeliti specifična vprašanja (npr. politična, regulativna), na katera bo treba odgovoriti v povezavi s finančno tehnologijo in enotnim digitalnim trgom, unijo kapitalskih trgov, bančnim poslovanjem s fizičnimi osebami ali katerimi koli drugimi političnimi pobudami EU.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
20/07/2016 00:00
29/09/2016 00:00
10/10/2016 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 138-249747
Obvestilo o javnem naročilu
20/07/2016 00:00