Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Komunikacijske storitve za omrežje metropolitanskega območja in omrežje širšega ...
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
27/05/2016
Rok za prejem ponudb:
16/09/2016
Status:
Zaprto
Informacije
OP-1305.
Komunikacijske storitve za omrežje metropolitanskega območja in omrežje širšega območja za skupino Evropske investicijske banke
Zagotavljanje komunikacijskih storitev za omrežje metropolitanskega območja in omrežje širšega območja za skupino Evropske investicijske banke. Ta javni razpis je razdeljen v 2 ločena sklopa, pri čemer vsak sklop predstavlja različno področje ali trg: sklop 1: komunikacijske storitve za omrežje metropolitanskega območja (metropolitan area network – MAN) (storitve podatkovne povezave, internetne in glasovne storitve za stavbe in lokacije skupine EIB v Luxembourgu); sklop 2: komunikacijske storitve za omrežje širšega območja (wide area network – WAN) (podatkovne linije in storitve za zunanje pisarne skupine EIB izven Luxembourga). EIB bo podpisala okvirni sporazum za vsak ločen sklop z 1 samim gospodarskim subjektom. Ponudniki lahko oddajo predlog za 1 ali oba sklopa; Banka meni, da oddaja predlogov na oba sklopa ni niti prednost niti slabost. Ponudbe bodo ocenjene ločeno za vsak sklop.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
27/05/2016 00:00
16/09/2016 23:59
23/09/2016 14:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Komunikacijske storitve za omrežje metropolitanskega območja (MAN) (storitve podatkovne povezave, internetne in glasovne storitve za stavbe in lokacije skupine EIB v Luxembourgu)
Nova rešitev, ki jo bo treba izvesti, mora še naprej omogočati EIB učinkovito komunikacijsko infrastrukturo (podatkovno, internetno, glasovno in video), da bodo lahko vse njene pisarne v Luxembourgu komunicirale med seboj in z njenima 2 podatkovnima centroma, ki gostujeta na Windhofu in Hitecu centra EBRC. Storitev mora temeljiti na najboljši tehnologiji svoje vrste z visokimi cilji razpoložljivosti, učinkovitosti in varnosti. Storitev se bo zagotavljala preko okvirnega sporazuma o storitvah, urejena pa bo s povezanimi sporazumi o ravni storitve.
Sklop 2
Komunikacijske storitve za omrežje širšega območja (WAN) (podatkovne linije in storitve za zunanje pisarne skupine EIB)
Nova rešitev, ki jo bo treba izvesti, mora še naprej omogočati EIB učinkovito komunikacijsko infrastrukturo (podatkovno, internetno, glasovno in video), da bodo lahko vse njene zunanje pisarne po svetu komunicirale med seboj ter s pisarnami in lokacijami v Luxembourgu. Storitev mora temeljiti na najboljši tehnologiji svoje vrste z visokimi cilji razpoložljivosti, učinkovitosti in varnosti. Storitev se bo zagotavljala preko okvirnega sporazuma o storitvah, urejena pa bo s povezanimi sporazumi o ravni storitve.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 151-272598
Popravek
06/08/2016 00:00
2016/S 101-179698
Obvestilo o javnem naročilu
27/05/2016 00:00