Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Družbena odgovornost gospodarskih družb.
Naročnik:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave v TED:
11/05/2016
Rok za prejem ponudb:
20/06/2016
Status:
Zaprto
Informacije
VP-1318.
Družbena odgovornost gospodarskih družb.
3 sklopi so razdeljeni v 3 različna, vendar dopolnjevalna področja storitev, da bi zagotovili celosten pristop k družbeni odgovornosti gospodarskih družb (corporate social responsibility – CSR) v skupni EIB. Merjenje in poročanje o dejavnostih CSR skupine EIB v vseh operativnih in funkcionalnih storitvah je ključno orodje za skupino EIB, da lahko upravlja in razvija svojo strategijo, namene in cilje CSR, da bi lahko izpolnila pričakovanja zainteresiranih strani v zvezi s splošno uspešnostjo skupine EIB na področju CSR.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Poročanje o zdržnosti in storitve družbenikov
Poročanje o zdržnosti – zagotavlja široko platformo za dokazovanje dosežkov na področju CSR za dejavnosti skupine EIB kot odziv na vidike pomembnosti, ki jih opredelijo zainteresirane strani z ocenjevanjem pomembnosti. Pomembno je redno pregledovati najpomembnejše vidike skupine EIB, da bi zagotovili, da še naprej izpolnjuje pričakovanja zainteresiranih strani in poroča na pregleden način, da bi dosegla največji krog zainteresiranih strani. Storitve družbenikov – Oddelek za CSR lahko občasno v času trajanja okvirnega sporazuma naroči specifične naloge, kar bo Oddelku za CSR v pomoč pri podpiranju ali krepitvi postopka poročanja, kakor je opisano v oddelku 4.1.2 teh formalnih pogojev. Specifične naloge v okviru tega sklopa bodo oddane v skladu s členom 4 vzorca okvirnega sporazuma iz Priloge II teh formalnih pogojev.
Sklop 2
Okoljsko poročanje in storitve družbenikov
Okoljsko poročanje je osredotočeno na notranje dejavnosti skupine EIB in javno naročanje storitev, vključno z elementi, kot so energija, uporaba vode, ravnanje z odpadki, potovanja (poslovna in dnevna), IT in nepremičnine. Skupina EIB trenutno uporablja protokol TGP pri izračunu svojega seznama emisij toplogrednih plinov (TGP), na podlagi katerega je pripravljeno letno poročilo o ogljičnem odtisu, objavljeno na spletu. Storitve družbenikov – Oddelek za CSR lahko občasno v času trajanja okvirnega sporazuma naroči specifične naloge, kar bo Oddelku za CSR v pomoč pri podpiranju ali krepitvi postopka poročanja, kakor je opisano v oddelku 4.2.2 teh formalnih pogojev. Specifične naloge v okviru tega sklopa bodo oddane v skladu s členom 4 vzorca okvirnega sporazuma iz Priloge II teh formalnih pogojev. Ponudnike pozivamo, da predlagajo načine, na katere bi se lahko okoljsko poročanje v skupini EIB razvijalo v skladu z mednarodnimi standardi in sprejetimi najboljšimi praksami. Ponudniki naj v zvezi s fazo oddaje v okviru tega sklopa preberejo oddelek 8.3 teh formalnih pogojev.
Sklop 3
Storitve svetovanja
Storitve svetovanja, posvetovanja in podpiranja so bistveni del dejavnosti Oddelka za CSR, ki dopolnjuje poslovne dejavnosti skupine EIB. Strokovno znanje, raziskave, primerjalne analize in študije so potrebni, da bi skupini EIB omogočili, da postane bolj proaktivna v pristopu k CSR ter da nadalje razvije svoje strategije, politike in akcijske načrte, s katerimi bi CSR vključila v kulturo skupine EIB. Cilji Banke pri izbiranju tega posebnega pristopa so naslednji: — prožnost – storitve se bodo zagotavljale pravočasno glede na potrebe z minimalnimi režijskimi stroški v okviru jasnega in preglednega postopkovnega okvira, — zanesljivost – vzpostavitev dolgoročnega odnosa z izbrano skupino ponudnikov storitev bo zagotovila skladnost in stalnost storitev, osebja in upravljanja v času veljavnosti okvirnega sporazuma.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 090-159483
Obvestilo o javnem naročilu
11/05/2016 00:00