Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okvirno naročilo ocene, pregleda in priprave vodne politike EU
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
07/05/2016
Rok za prejem ponudb:
20/06/2016
Status:
Zaprto
Informacije
ENV.C.1/FRA/2016/0014.
Okvirno naročilo ocene, pregleda in priprave vodne politike EU
Zagotoviti storitve za enoto za vode na GD za okolje v zvezi z naslednjim: — neodvisno, nepristransko in natančno potrebno delo in svetovanje o znanstvenih, družbenoekonomskih in tehničnih vprašanjih, povezanih s temami, obravnavanimi v splošni strategiji izvajanja (common implementation strategy – CIS) okvirne direktive o vodah (Water Framework Directive – WFD) in direktive o poplavah (Floods Directive – FD), — tehnična pomoč za Komisijo pri integriranem ocenjevanju izvajanja zakonodaje EU na področju vode (WFD, direktiva o prednostnih snoveh, direktiva o podzemni vodi in direktiva o poplavah) in 2. načrtov upravljanja povodja/1. načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti, s poudarkom na vprašanjih, kot so usklajevanje s strani držav članic v različnih fazah postopka načrtovanja iz WFD in FD ter izvajanje drugih povezanih okoljskih direktiv, — tehnična pomoč Komisiji pri poglobljenih osredotočenih ocenah izvajanja WFD/FD v DČ na področju izbranih vprašanj, povezanih s specifičnimi potrebami, — tehnična pomoč pri ocenjevanju informacij o možnih primerih kršitve.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
07/05/2016 00:00
20/06/2016 16:00
04/07/2016 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 089-155809 Obvestilo o javnem naročilu 07/05/2016 00:00