Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Podpora pri pripravljalnem delu za ukrepe v zvezi z okoljsko primerno zasnovo in...
Naročnik:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave v TED:
25/06/2016
Rok za prejem ponudb:
19/08/2016
Status:
Zaprto
Informacije
ENER/C3/2016-537-02.
Podpora pri pripravljalnem delu za ukrepe v zvezi z okoljsko primerno zasnovo in energijskim označevanjem, vključno z označevanjem pnevmatik in programom označevanja Energy Star.
Člen 18 Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta določa „Komisija zagotovi, da pri izvajanju svojih dejavnosti v zvezi z vsakim izvedbenim ukrepom upošteva uravnoteženo sodelovanje predstavnikov držav članic in vseh zainteresiranih strani, ki jih zadeva določen izdelek ali skupina izdelkov, kot so industrija, vključno z MSP, obrtniki, sindikati, trgovci na debelo in drobno, uvozniki, okoljevarstvene skupine in organizacije potrošnikov.“.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
25/06/2016 00:00
19/08/2016 16:00
30/08/2016 11:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Potrošniške nevladne organizacije: zastopanje interesnih skupin
Namen naročila je zagotoviti, in sicer za 3-letno obdobje od začetka veljavnosti pogodbe, da bodo stališča evropskih potrošniških organizacij dobro zastopana v pripravljalnem procesu za pripravo izvedbenih ukrepov in pri njihovi preučitvi v skladu z direktivo o okoljsko primerni zasnovi in energetskem označevanju, vključno z oceno prostovoljnih sporazumov, tako v fazi študije, v posvetovalnem forumu o okoljsko primerni zasnovi in, če je to primerno, v kasnejši fazi. To vključuje tudi pripravljalni proces in proces preučitve povezanih političnih orodij, zlasti uredbe o označevanju pnevmatik in programa Energy Star. Prav tako je namen naročila zagotoviti, da bodo potrošniške nevladne organizacije, ki so najbližje potrošnikom in državljanom, zagotovile ustrezne in prilagojene informacije tem ciljnim skupinam o specifičnih ukrepih politike za energetsko učinkovitost izdelkov ter o njihovih učinkih in prednostih.
Sklop 2
Okoljske nevladne organizacije: zastopanje interesnih skupin
Namen naročila je zagotoviti, in sicer za 3-letno obdobje od začetka veljavnosti pogodbe, da bodo stališča okoljskih nevladnih organizacij dobro zastopana v pripravljalnem procesu za pripravo izvedbenih ukrepov in pri njihovi preučitvi v skladu z direktivo o okoljsko primerni zasnovi in energetskem označevanju, vključno z oceno prostovoljnih sporazumov, tako v fazi študije, v posvetovalnem forumu o okoljsko primerni zasnovi in, če je to primerno, v kasnejši fazi. To vključuje tudi pripravljalni proces in proces preučitve povezanih političnih orodij, zlasti uredbe o označevanju pnevmatik in programa Energy Star. Prav tako je namen naročila zagotoviti, da bodo okoljske nevladne organizacije, ki so najbližje potrošnikom in državljanom, zagotovile ustrezne in prilagojene informacije tem ciljnim skupinam o specifičnih ukrepih politike za energetsko učinkovitost izdelkov ter o njihovih učinkih in prednostih.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 121-214277
Obvestilo o javnem naročilu
25/06/2016 00:00