Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Konkurenčnost sektorja obnovljivih virov energije
Naročnik:
European Commission, DG Energy (ENER)
Datum objave v TED:
14/07/2016
Rok za prejem ponudb:
12/09/2016
Status:
Zaprto
Informacije
ENER/C2/2016-501.
Konkurenčnost sektorja obnovljivih virov energije
Prihodnji sveženj ukrepov za obnovljivo energijo, ki vključuje revizijo Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.4.2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES in trajnostno strategijo za bioenergijo, skupaj z drugimi tekočimi pobudami o načrtovanju trga električne energije, upravljanju energetske unije, ogrevanju in hlajenju ter elektroenergetskih povezavah, bo ustvaril pogoje za izpolnjevanje cilja glede obnovljive energije. V letu 2014 je GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter MSP začel študijo o konkurenčnosti industrije obnovljive energije. Zdaj je treba oceniti gospodarske in družbene vplive za sektor kot celoto, ne glede na dobavitelja električne energije, na celotno družbo. Takšna študija bo podporni dokument za razprave po sprejetju revidirane direktive o obnovljivih virih energije.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
14/07/2016 00:00
12/09/2016 17:00
20/09/2016 10:30
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 134-241004 Obvestilo o javnem naročilu 14/07/2016 00:00