Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Okvirno naročilo za informacijske in komunikacijske storitve na področju okolja ...
Naročnik:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Datum objave v TED:
30/01/2013
Rok za prejem ponudb:
13/03/2013
Status:
Zaprto
Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč Rok za prenos dokumentacije tega javnega razpisa je potekel. Prenos dokumentacije ni mogoč
Informacije
ENV.F.3/FRA/2013/0001.
Okvirno naročilo za informacijske in komunikacijske storitve na področju okolja (5 sklopov).
Zunanja komunikacija v GD za okolje je integralni del celotnega delovanja – podpora zasnovi in izvajanju politike. Zato bosta, v tesnem sodelovanju z enoto tehnične politike, Enota za komuniciranje in Skupina za publikacije redno organizirali dejavnosti s ciljem:— krepitve razumevanje, podpore in sprejemanja naših politik,— zagotoviti boljšo prepoznavnost za dejavnosti GD za okolje in izboljšati podobo Komisije kot ključnega akterja na področju okoljskih zadev v mednarodni areni,— zagovarjati družbo, ki učinkovito izkorišča vire, z osveščanjem o okoljskih vprašanjih med splošno javnostjo in spodbujanjem državljanov k sprejemanju pozitivnih ukrepov,— spodbujati interesne skupine in mnenjske vodje k sprejemanju in spodbujanju okolju prijaznih ukrepov na področju dejavnosti, tj. z zagotavljanjem izmenjave najboljših praks in z nagrajevanjem stalnih prizadevanj.Cilj naročila je zagotoviti, da ima GD za okolje orodja za pridobivanje zunanjih storitev, potrebnih za učinkovito in dosledno izvajanje svojih zunanjih komunikacijskih dejavnosti. Storitve, ki jih zajema razpis, so razvrščene v 5 sklopov glede na strokovna področja:— sklop 1 „Organizacija prireditev in razstav ter zagotavljanje gradiva in storitev“,— sklop 2 „Storitve tiskanih in elektronskih objav, priprave aplikacij, pisanja, grafičnega oblikovanja, prevajanja in uredniškega dela“,— sklop 3 „Ocena komunikacijskih dejavnosti in proizvodov“,— sklop 4 „Promocijski izdelki in kompleti za udeležence“,— sklop 5 „Avdiovizualna produkcija in podpora televizijski, radijski in spletni produkciji“.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
30/01/2013 00:00
Se ne uporablja
13/03/2013 16:00
27/03/2013 10:30
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1 Organizacija prireditev in razstav ter zagotovitev gradiva in storitev Ta sklop zajema organizacijo dejavnosti in razstav „od A do Z“, vključno s:— fazo zasnove (npr. ustvarjalne domislice za prireditve, predlogi za agende, oblikovanje predlogov za stojnice itd.),— logistično podporo pred/med/po prireditvi (npr. iskanje in najem; zagotovitev vsega potrebnega pohištva in tehnične opreme; izdelava, postavitev in demontaža stojnice; zagotavljanje promocijskega materiala in storitve itd.),— podporo vodenju projektov pred/med/po prireditvi (npr. upravljanje seznamov gostov, registracije, vodenje govornikov, promocija prireditve pri zainteresiranih interesnih skupinah in medijih, določanje in usklajevanje z zadevnimi podizvajalci, zaposlovanje receptorjev, zapisovanje in priprava zapisnikov s konferenc itd.),— oceno po prireditvah (npr. raziskave o zadovoljstvu s sodelovanjem, poročilo o sodelovanju itd.).
Sklop 2 Storitve tiskanih in elektronskih objav, priprave aplikacij, pisanja, grafičnega oblikovanja, prevajanja in uredniškega dela Ta sklop zajema storitve, ki se nanašajo na:— uredniško podporo,— prevode,— grafično oblikovanje,— postavitev strani,— priprava datotek e-pub,— priprava aplikacij.
Sklop 3 Ocena komunikacijskih dejavnosti in proizvodov Ta sklop zajema storitve, ki se nanašajo na oceno komunikacijskih ukrepov ali orodij, da bi izboljšali učinkovitost dejavnosti zunanje komunikacije GD za okolje, vključno z:— opredelitvijo ciljev in kazalcev,— opredelitvijo primerne metodologije,— izvedbo,— pripravo poročil, ki vsebujejo zaključke, pridobljene izkušnje, pripravo priporočil.
Sklop 4 Promocijski izdelki in kompleti za udeležence Storitve, ki jih zajema ta sklop, se nanašajo na:— izdelavo in dostavo prilagojenih promocijskih člankov,— zagotavljanje, pripravo in dostavo kompletov za udeležence/vrečk za delegate.
Sklop 5 Avdiovizualna produkcija in podpora televizijski, radijski in spletni produkciji Storitve, ki jih zajema ta sklop, se nanašajo na:— avdiovizualno komunikacijsko strategijo in analizo trga,— produkcijo avdiovizualnega materiala za uporabo v tradicionalnih in novih medijskih kanalih (kot na primer poročila, dokumentarni filmi, video posnetki, VNR, televizijsko oglaševanje, animirani filmi, posnetki in drugi avdiovizualni material, namenjen distribuciji po televiziji, DVD ali na spletnih straneh Komisije ali drugod),— trženje in razširjanje avdiovizualnih izdelkov,— spremljanje in poročanje o vplivih,— pokrivanje prireditev.
Obvestila
Sklic Notice type Datum objave
2013/S 021-031908 Obvestilo o javnem naročilu 30/01/2013 00:00