Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Storitve v zvezi z nudenjem zmogljivosti za načrtovanje, izvajanje in ocenjevanj...
Naročnik:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Datum objave v TED:
26/07/2016
Rok za prejem ponudb:
25/08/2016
Status:
Zaprto
Informacije
ECHO/A2/SER/2016/13.
Storitve v zvezi z nudenjem zmogljivosti za načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje tečajev usposabljanja v skupnem sodelovanju z OCHA, SZO, WFP in IOM (4 sklopi)
Namen naročila je načrtovati, organizirati in podpreti tečaje usposabljanja za osebje, ki deluje na področju mednarodnega odzivanja na nesreče, ki so ga imenovale sodelujoče države mehanizma. Glavni cilj naročila je graditi na sinergijah med različnimi akterji na področju civilne zaščite v sodelujočih državah za nadaljnje zagotavljanje raznolikosti in bogatosti programa usposabljanja na področju civilne zaščite.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Prelomne točke
26/07/2016 00:00
25/08/2016 23:59
01/09/2016 10:00
Sklopi
Številka sklopa Naslov Opis
Sklop 1
Usposabljanje na temo koordinacijske enote ekip za nujno medicinsko pomoč (emergency medical team coordination cell – EMTCC) v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (SZO)
Izvajalec bo odgovoren za načrtovanje, organiziranje in podpiranje skupno 2 usposabljanj EMTCC, 1 tečaja v letu 2017 in 1 v letu 2019. Vsak tečaj bo organiziran za 24 udeležencev in bo trajal 5 polnih dni (čas potovanja ni vključen). SZO bo pripravila celotni koncept tečajev, učne načrte, urnike in učne predloge za tečaje. Pri teh nalogah izvajalec ne bo sodeloval. Konzorcij mora zagotoviti tesno sodelovanje, ki bo SZO omogočilo pravočasno pripravo načrta.
Sklop 2
Tečaj na temo ocene nesreč in koordinacije v okviru Združenih narodov (United Nations Disaster Assessment and Coordination – UNDAC) in tečaj usposabljanja za vodje ekip UNDAC v okviru Urada (Združenih narodov) za usklajevanje...
Izvajalec bo odgovoren za načrtovanje, organiziranje in podpiranje skupno 2 tečajev UNDAC, 1 uvodnega tečaja UNDAC v letu 2016 in 1 tečaja za vodje ekip UNDAC v letu 2018. Uvodni tečaj UNDAC bo organiziran za 32 udeležencev in bo trajal 11,5 dneva (čas potovanja ni vključen). Tečaj usposabljanja za vodje ekip UNDAC bo organiziran za 24 udeležencev in bo trajal 6 dni (čas potovanja ni vključen). OCHA bo pripravil celotni koncept tečajev, učne načrte, urnike in učne predloge za tečaje. Pri teh nalogah izvajalec ne bo sodeloval. Konzorcij mora zagotoviti tesno sodelovanje, ki bo OCHA omogočilo pravočasno pripravo načrta.
Sklop 3
Tečaj na temo koordinacije in upravljanja taborov (camp coordination camp management – CCCM) v okviru Mednarodne organizacije za migracije (IOM) ter tečaj na temo usposabljanja na področju okolja in nujnih primerov (environment and...
Izvajalec bo odgovoren za načrtovanje, organiziranje in podpiranje skupno 2 tečajev na temo koordinacije in upravljanja taborov, 1 v letu 2018 in 1 v letu 2020, ter 4 usposabljanj na temo okolja in nujnih primerov, ki si bodo sledili v zaporedju, in sicer v letu 2017, 2018, 2019 in 2020. Vsak tečaj bo organiziran za 24 udeležencev in bo trajal 5 polnih dni (čas potovanja ni vključen). Odgovorni subjekt (IOM ali OCHA) bo pripravil celotni koncept tečajev, učne načrte, urnike in učne predloge za tečaje. Pri teh nalogah izvajalec ne bo sodeloval. Konzorcij mora zagotoviti tesno sodelovanje, ki bo omenjenima subjektoma omogočilo pravočasno pripravo načrta.
Sklop 4
Usposabljanje na temo ekipe za logistično odzivanje (logistics response team – LRT) v okviru Svetovnega programa za hrano (WFP)
Izvajalec bo odgovoren za načrtovanje, organiziranje in podpiranje skupno 2 tečajev na temo ekipe za logistično odzivanje, 1 v letu 2017 in 1 v letu 2019. Vsak tečaj bo organiziran za 24 udeležencev in bo trajal 6 polnih dni (čas potovanja ni vključen). WFP bo pripravil celotni koncept tečajev, učne načrte, urnike in učne predloge za tečaje. Pri teh nalogah izvajalec ne bo sodeloval. Konzorcij mora zagotoviti tesno sodelovanje, ki bo WFP omogočilo pravočasno pripravo načrta.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 142-256231
Obvestilo o javnem naročilu
26/07/2016 00:00