Podrobnosti javnega razpisa

Naslov:
Odnosi z mediji in osveščanje – informativni dogodki za medije, PO/2016-12/A2.
Naročnik:
European Commission, DG Communication (COMM)
Datum objave v TED:
16/07/2016
Rok za prejem ponudb:
25/08/2016
Status:
Zaprto
Informacije
PO/2016-12/A2.
Odnosi z mediji in osveščanje – informativni dogodki za medije, PO/2016-12/A2.
Za to naročilo so bili oblikovani 3 moduli. Prvi modul zajema načrtovanje in organizacijo informativnih seminarjev in študijskih obiskov za medije. To poteka predvsem na sedežu evropskih institucij v Bruslju ali v kateri od 28 držav članic EU, vendar se lahko organizira tudi v državah kandidatkah, državah, ki jih zajema sosedska politika EU ali kateri koli drugi državi na svetu. Drugi modul zajema pripravo in organizacijo spletnih dogodkov za bolj specializirane medije. Odvisno od teme in razpoložljivih virov so lahko odprti za širši nabor zainteresiranih kandidatov. Tretji modul zajema pripravljalne dejavnosti ali dejavnosti spremljanja za informacijske dogodke in srečanja, organizirana v okviru sklopov 1 in 2, ali katero koli drugo medijsko dejavnost z namenom mreženja in izmenjave med mediji na podlagi skupnih interesov zadev in politik EU.
Storitve
Odprti postopek
Zaprto
Preverjeno
Ekonomsko najugodnejša ponudba
Prelomne točke
16/07/2016 00:00
25/08/2016 17:00
05/09/2016 10:00
Sklopi Javni razpis nima nobenega sklopa.
Obvestila
Sklic Vrsta obvestila Datum objave
2016/S 136-244007
Obvestilo o javnem naročilu
16/07/2016 00:00